ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σελίδες

Πόσα χρόνια ζούνε τα ψάρια μας;


Μια από τις περισσότερο κοινές ερωτήσεις είναι το πόσο ζει ένα ψάρι. Με το πόσο ζει εννοούμε σε συνθήκες αιχμαλωσίας όπου δεν έχει φυσικούς εχθρούς και φυσικά με την ιδανική φροντίδα μέσα στο ενυδρείο.


Όλα τα ψάρια δεν ζούνε το ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά το όριο ποικίλει από είδος σε είδος όπως είναι φυσικό. Σε κάποια είδη ο κύκλος ζωής είναι λιγότερος του ενός έτους και σε κάποια ξεπερνάνε και το μέσο όρο της ζωής του ανθρώπου. Σε πολύ γενικές γραμμές ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες αναφορικά με το μήκος της ζωής του κάθε είδους.

  • Τα μικρότερα ψάρια ζούνε μικρότερο χρονικό διάστημα και τα μεγαλύτερα ψάρια έχουν και μεγαλύτερη ζωή.

  • Τα ψάρια που γεννιούνται με εναπόθεση αυγών έχουν μεγαλύτερη –κατά κανόνα – ζωή από τα ζωοτόκα είδη.

  • Τα ψάρια που αργούνε να γίνουν ικανά για αναπαραγωγή έχουν μεγαλύτερη ζωή από αυτά που είναι ικανά νωρίτερα.

  • Τα ψάρια που ζούνε σε μεγαλύτερο ενυδρείο ζούνε περισσότερα από άλλα του ίδιου είδους που ζούνε σε μικρότερο.

Τα δύο δημοφιλέστερα είδη στο κόσμο των ενυδρείων είναι τα Χρυσόψαρα και οι Μονομάχοι. Οι τελευταίοι ζούνε ελάχιστα περισσότερο από δύο έτη ενώ το χρυσόψαρο ζει για δεκαετίες.


Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε στο πίνακα που ακολουθεί μερικά που τα περισσότερο δημοφιλή είδη και το μέσο χρόνο ζωής του κάθε ενός από αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ακόλουθος πίνακας είναι ενδεικτικός και η ζωή του κάθε ψαριού εξαρτάτε από πάρα πολλές παραμέτρους, κληρονομικές και επίκτητες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που διαβιώνουν.

Στο πίνακα αναφέρουμε τα ψάρια με το αγγλικό κοινό τους όνομα για να μην υπάρξει παρερμηνεία για το είδος στο οποίο αναφερόμαστε.

Κοινό όνομα στα αγγλικά
Έτη ζωής

Adolfos Cory

5

Angelfish

10+

Apistogramma

3 εώς 5

Archer Fish

5

Armored Catfish

7 εώς 15

Bala Shark

10

Bandit Cory

5

Banjo Cat

7 εώς 15

Banjo Catfish

5 εώς 8

Black Neon Tetra

5

Black Phantom Tetra

5

Black Shark

4 εώς 10

Black Tetra

5

Black Widow Tetra

5

Blackfin Cory

5+

Bleeding Heart Tetra

5

Blindcave Fish

5+

Bloodfin Tetra

10+

Blue Gourami

4

Boesman Rainbow

5

Bronze Cory

5

Bumble Bee Catfish

5 εώς 8

Cardinal Tetra

4

Cherry Barb

5 εώς 7

Chocolate Gourami

4

Clown Loach

15+

Columbian Tetra

5

Congo Tetra

5

Convict

10 εώς 18

Diamond Tetra

5

Discus

10 εώς 18

Dojo Loach

10

Dwarf Gourami

4

Emperor Tetra

6

Festivum

10+

Figure 8 Puffer

5

Firemouth

10 εώς 15

Frontosa

8 εώς 15

Giant Danio

5 εώς 7

Glass Catfish

8

Glassfish

8

Glowlight Tetra

5

Goldfish (Χρυσόψαρο)

10 εώς 30

Guppy

3 εώς 5

Harlequin

6

Hatchetfish

5

Hog Nose Brochis

10

Honey Gourami

4

Jack Dempsey

10 εώς 18

Jordan's Catfish

10+

Killifish

1 εώς 2

Kissing Gourami

5

Lemon Tetra

5

Leopard Danio

5 εώς 7

Leporinus

5+

Livingstoni

10+

Midas Cichlid

15+

Mollie

4

Moonlight Gourami

4

Neon Rainbow

3 εώς 4

Neon Tetra

5 εώς 10

Oscar

10 εώς 18

Otocinclus

5

Pacu

10

Pearl Danio

5

Pearl Gourami

4

Pictus Catfish

8

Piranha

10

Platy

3 εώς 5

Pleco

7 εώς 15

Rafael Catfish

7 εώς 15

Rainbow Shark

4 εώς 10

Rams

4

Rasboras

5 εώς 10

Red Eye Tetra

5

Red Rainbow

5

Red Tailed Catfish

15

Redtail Shark

8

Rosy Barb

5

Royal Pleco

10+

Rummy Nose Tetra

5 εώς 10

Rumy Nose Tetra

5

Severum

10 εώς 18

Silver Dollar

10+

Silvertip Tetra

5

Swordtails

3 εώς 5

Texas Cichlid

10+

Tiger Barb

6

Tigerfish

5

Tinfoild Barb

10

Upside Down Catfish

5

Weather Loach

10

Whiptail

10+

White Cloud Mountain Minnow

5 εώς 7

Zebra Cichlid

10+

Zebra Danio

5