ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σελίδες

Χημεία - Ποιότητα νερού ενυδρείου!

κύκλος ζωής μέσα στο ενυδρείο#κύκλος ζωής μέσα στο ενυδρείο#


Νερό - Η2Ο

Αν και το φίλτρο καθαρίζει το νερό του ενυδρείου μας, δεν βοηθάει στην απαραίτητη αλλαγή του νερού.
Η συχνή επί μέρους αλλαγή νερού εξασφαλίζει την αντικατάσταση του μολυσμένου νερού με φρέσκο νερό.

Η αλλαγή νερού θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συχνότερα. Ένα 20% με 30% του νερού του ενυδρείου μας, πρέπει να αλλάζει κάθε εβδομάδα, προσθέτοντας και την απαραίτητη ποσότητα "μαλακτικού" (water conditioner) στο νερό που εισάγετε στο ενυδρείο.

Το "μαλακτικό" μετατρέπει νερό της βρύσης σε κατάλληλο νερό για τα ψάρια και τα φυτά. Πρέπει να το χρησιμοποιείτε όχι μόνο όταν γεμίσετε το ενυδρείο σας για πρώτη φορά αλλά και στην κάθε επί μέρους αλλαγή νερού. Η ιδιότητα του είναι να δεσμεύει τα μεταλλικά ιόντα και να εξουδετερώνει το χλώριο. Επίσης προστατεύει τα ευαίσθητα βράγχια και τη λεπτή βλεννογόνο των ψαριών από το σοκ που μπορεί να πάθουν όταν αλλάξουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος.

Γνωστά water conditioners είναι το Aquasafe της Tetra, το Aquavital conditioner της Aquarium Munster και πολλά άλλα.

Ανάλογα με το περιβάλλον χαρακτηρίζουμε το νερό σε καθαρό ή μη καθαρό. Σίγουρα το νερό της βροχής είναι πεντακάθαρο και μακάρι να μπορούσαμε να το μαζέψουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για τις αλλαγές στο ενυδρείο μας. Καθώς όμως πέφτει με την βροχή ρυπαίνετε από τους ατμοσφαιρικούς περιβαλλοντικούς ρύπους. Όταν φτάνει στο έδαφος και καθώς περνά μέσα από αυτό αλλάζει τη χημική του σύνθεση ανάλογα με τη σύνθεση και τη μόλυνση αυτού.

Ουσίες όπως ο μόλυβδος, ο χαλκός και ο ψευδάργυρος, το χλώριο περνάνε μέσω των σωληνώσεων ύδρευσης με συνέπεια να περνάνε και μέσα στο ενυδρείο με κάθε επί μέρους αλλαγή.

Για να εξασφαλιστεί η υγεία των ψαριών και των φυτών πρέπει οι περιβαλλοντικές συνθήκες να είναι όμοιες με αυτές του φυσικού περιβάλλοντος των ειδών που έχετε στο ενυδρείο. Η ισορροπία των συνθηκών στο ενυδρείο σας εξαρτάται από την ποιότητα νερού που υπάρχει μέσα σε αυτό.

Γενική σκληρότητα - GH

Άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου καθορίζουν την γενική σκληρότητα του νερού. Αν η περιεκτικότητα αυτών των αλάτων είναι υψηλή μέσα στο νερό τότε αυτό χαρακτηρίζεται ως σκληρό, ενώ αντίθετα αν η περιεκτικότητα είναι χαμηλή τότε το νερό χαρακτηρίζεται ως μαλακό.

Η ιδανική τιμή σκληρότητας του νερού του ενυδρείου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6 dH και 12 dH (dH είναι ο βαθμός σκληρότητας). Οι οργανικές λειτουργίες των ψαριών επηρεάζονται από την γενική σκληρότητα, για αυτό και πρέπει να τηρούμε την παραπάνω τιμή στο ενυδρείο μας.

Ανθρακική σκληρότητα - KH

Πέρα από τα άλατα που αναφέρθηκαν νωρίτερα το νερό περιέχει και υδρογονάνθρακες, οι οποίοι ρυθμίζουν το PH. Λειτουργούν ως ρυθμιστές και προστατεύουντο νερό από τις απότομες αλλαγές στο PH.

Οι υδρογονάνθρακες επηρεάζουν τα ψάρια λόγω της αλληλεπίδρασης της τιμής του υδρογονάνθρακα (KH) και της τιμή του PH.

Ιδανικές τιμές ανθρακικής σκληρότητας είναι μεταξύ 3 dH και 10 dH (dH είναι ο βαθμός σκληρότητας).

Οξύτητα - PH

Το νερό περιέχει όξινες και αλκαλικές ουσίες, οι οποίες το μετατρέπουν σε όξινο ή αλκαλικό αντίστοιχα. Αυτές οι ουσίες καθορίζουν και την τιμή του PH.

Όταν τα όξινα και τα αλκαλικά στοιχεία βρίσκονται σε ισορροπία τότε το νερό χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο και η τιμή του PH είναι 7. Αν βρίσκονται περισσότερα οξέα μέσα στο νερό τότε χαμηλότερη είναι και η τιμή του PH, ενώ όσο περισσότερα αλκαλικά τόσο περισσότερο αυξάνεται η τιμή του PH.

Απαραίτητος εβδομαδιαίος έλεγχος της τιμής του PH στο ενυδρείο. Τιμές μεταξύ 6,5 και 8,5 είναι κατάλληλες για όλα τα είδη ψαριών γλυκού νερού. Ψάρια που προέρχονται από σκουρόχρωμα ποτάμια προτιμούν το μαλακό νερό με PH μεταξύ 6 και 7, ενώ οι κιχλίδες Ανατολικής Αφρικής προτιμούν πιο σκληρό νερό με τιμές PH από 7,5 ως 8,5.

Η τιμή του PH έχει άμεση εξάρτηση από την ανθρακική σκληρότητα και την περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα. Αν αλλάξει ένα από αυτά, αλλάζει αμέσως και η τιμή του PH.

Αμμωνία, Νιτρικές και Νιτρώδης ρίζες - NH3, NO2, NO3

Τα περιττώματα των ψαριών, τα υπολείμματα των τροφών και το σάπισμα των φυτών έχει ως αποτέλεσμα ενώσεις αζώτου να διασπώνται και σταδιακά να εισρέουν στο νερό.

Η αναλογία τοξικής αμμωνίας ρυθμίζεται από την τιμή του PH. Σε τιμές PH πάνω από 7 παράγεται περισσότερη αμμωνία.

Ποσότητα αμμωνίας 0,1 mg/l έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα στα ευαίσθητα ψάρια του ενυδρείου μας, ενώ ποσότητα μεγαλύτερη από 0,5 mg/l είναι ικανή να προκαλέσει και τον θάνατο των ψαριών μας.

Εδώ έρχεται και αναλαμβάνει το φίλτρο, το οποίο διασπά την αμμωνία ή το αμμώνιο σε νιτρικές ρίζες (είναι και αυτές βλαβερές για τα ψάρια μας). Για να μην έχετε πρόβλημα πρέπει το φίλτρο σας να είναι βιολογικά ενεργό, διότι μόνο τότε μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η περιεκτικότητα σε νιτρικές ρίζες είναι μικρότερη από 0,1 mg/l. Η ποσότητα σε νιτρικές ρίζες δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,25 mg/l. Αν ξεπεράσει αυτή την τιμή και φτάσει στα 0,5 mg/l ή και μεγαλύτερη τότε οι συνέπειες για τα ψάρια θα είναι σοβαρές.

Αν και τα φυτά λαμβάνουν θρεπτικά στοιχεία από τις νιτρικές και νιτρώδεις ρίζες, σε υψηλές θερμοκρασίες όμως είναι βλαβερές και για αυτά αλλά και για τα ψάρια. Ευνοούν επίσης και την ανάπτυξη της ανεπιθύμητης άλγης.

Τιμή νιτρωδών ριζών 25mg/l δεν χαρακτηρίζει το νερό του ενυδρείου μας μολυσμένο. Αν η τιμή αυξηθεί όμως σε τιμές 50 mg/l ή και ανώτερες τότε επιβάλλεται η επί μέρους αλλαγή νερού.

Από τα περιττώματα των ψαριών και τα υπολείμματα των τροφών, προκύπτουν αζωτούχες ενώσεις, οι οποίες μετατρέπονται σε νιτρώδεις ρίζες μέσω των βακτηρίων. Τα φυτά με την σειρά τους απορροφούν τις νιτρώδεις ρίζες (για τα θρεπτικά συσταστικά τους) και δημιουργούν νέα οργανικά απόβλητα με τη μορφή σάπιων φύλλλων. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται ασταμάτητα στην φύση αλλά και μέσα στο ενυδρείο.

Φυσικά όλες οι παραπάνω παράμετροι του νερού ( GH, KH, KH, NH3, NO2 και NO3 ), πρέπει να ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση με ειδικά τεστ νερού που υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα που εμπορεύονται ψάρια. Τα τεστ αυτά είναι είτε σε υγρή μορφή, είτε σε sticks.